XXVII  nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 03.07.2020r o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołów z sesji nr XXV, XXVI, XXVII
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ( XXVIII/193/20)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ( XXVII/194/20)
  7. Zamkniecie obrad.