Szanowni Państwo!

Proszę wszystkich Państwa, o racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej.

         Z uwagi na przedłużający się okres upałów, ponownie zachęcam wszystkich naszych Klientów, aby nie używali wody z wodociągu sieciowego do podlewania ogródków, trawników, terenów rekreacyjnych, oczek wodnych, basenów. Powoduje to spadek ciśnienia wody w wodociągu.

Ponadto w chwili obecnej trwają zaawansowane prace modernizacyjne Stacji Uzdatniania Wody, w wyniku których Stacja nie może pracować z jej pełną wydajnością.

         Sytuacja taka przekłada się bezpośrednio na okresowy zanik dostaw wody       u niektórych Odbiorców. Na brak wody z tego powodu najbardziej narażeni są Mieszkańcy sołectw: Jata, Sójkowa, Jeżowe Kameralne, Nowy Nart oraz Stary Nart.

         Działania tych Państwa, którzy nie stosują się do komunikatów, powodują zanik wody przeznaczonej do podstawowych celów bytowych innych mieszkańców.

Informuję, że okresy największego rozbioru wody to godziny popołudniowe i wieczorne, od 17:00 do 23:00.

 

W związku z zaistniałą sytuacją, gorąco apeluje, aby w okresie upałów korzystać z wodociągu sieciowego tylko do celów bytowo-gospodarczych.

 

Z wyrazami szacunku

Marek Kamiński –

Dyrektor ZGK Jeżowe