XLII sesja Rady Gminy Jeżowe, odbędzie się w dniu 30.07.2021 (piątek) o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ( XLII/276/21)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ( XLII/277/21)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych ( XLII/278/21)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem ( XLII/279/21)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r ( XLII/280/21)
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad.