XLVI sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 5.11.2021 (piątek), o godz.13.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
  6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jeżowe w 2022 roku
  8. Podjęcie uchwały  w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok ( XLVI/300/21)
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2022 roku ( XLVI/301/21)

10. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok ( XLVI/302/21)

11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2022 rok

 ( XLVI/303/21)

12. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określania inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2022 roku ( XLVI/304/21)

13. Podjęcie uchwały w sprawie  podtrzymania stanowiska w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem

    ( XLVI/305/21)

14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na rok 2021 ( XLVI/306/21)

15.  Wolne wnioski i zapytania.

16.  Zamknięcie obrad.