XLVII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 25.11.2021 (czwartek)  o godz. 13.00w  sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeżowe ( XLVII/307/21)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/4/18 Rady Gminy Jeżowe z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie diet dla Radnych Rady Gminy Jeżowe ( XLVII/308/21)
 9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr IX/57/19 Rady Gminy Jeżowe z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom ( XLVII/309/21)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2021r ( XLVII/310/21)
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad.