Przypominamy, że zbliża się kwartalny termin płatności I raty  podatków (gruntowy, od nieruchomości i leśny) i I raty płatności za usuwanie odpadów komunalnych.
    Termin ten (tj. za styczeń, luty, marzecupływa 15-go marca 2016r.