MIESZKAŃCY GMINY JEŻOWE

Informuję mieszkańców gminy Jeżowe, że na podstawie podpisanej umowy z Gminą Stalowa Wola złożyliśmy zapotrzebowanie na węgiel w ilości :

  1. Węgiel orzech – 450 ton
  2. Węgiel ekogroszek – 15 ton

Do chwili obecnej odebrano i dostarczono do mieszkańców 127,5 tony węgla orzech oraz 12 ton węgla ekogroszek.

Zgodnie z informacją przekazaną przez gminę  Stalowa Wola w dniu 12.12.2022 r., węgla już nie ma na składzie MZK Stalowa Wola i do końca roku węgiel raczej nie będzie dostępny.

Umowa z gminą Stalowa Wola wygasa w dniu 31.12.2022 roku.

Osoby, które zdecydują się wystąpić o zwrot pieniędzy z MZK Stalowa Wola proszone są o złożenie oświadczenia w tej sprawie w Urzędzie Gminy Jeżowe z podaniem Nr konta na które maja być zwrócone pieniądze.

Sekretarz Gminy

Stanisław Szot