III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 04.06.2024 o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem ( sala nr 20).

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2024r ( III/7/24)
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2024-2037 ( III/8/24)
  6. Zamknięcie obrad.