Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pomieszczenia kuchni i sanitariatu w budynku OSP Cholewiana Góra". Wójt Gminy Jeżowe podjął już decyzję o wyborze najkorzystniejszą oferty, którą złożył Marek Piróg z Jaty, właściciel firmy "Posadzkarstwo, tynkowanie i oblicowanie ścian".


    W najbliższy piątek zostanie podpisana umowa na wykonanie tego zadania na kwotę 97 tys. 903 zł. Wyremontowane pomieszczenia i wykonane usprawnienia służyć będą lokalnej społeczności w tym, działalności Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Młodego Strażaka i OSP Cholewiana Góra.

    W ramach prac objętych przetargiem wykonane zostaną:
-prace budowlane (m.in. rozbiórkowe, wykonanie tynków, izolacji, położenie glazury posadzkowej i ściennej, montaż drzwi, okna i balustrad)
-prace instalacyjne (m.in. demontaż starych rurociągów stalowych i żeliwnych, wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej ze zgrzewalnych tworzyw sztucznych, montaż osprzętu łazienkowego i kuchennego)
-modernizacja i przebudowa instalacji elektrycznych (m.in. demontaż starej instalacji elektrycznej i wymiana na nową w rurach winidurowych, montaż tablic, zabezpieczeń, łączników oświetleniowych i gniazd , wykonanie uziemienia, montaż energooszczędnych lamp typu LED)

    Termin zakończenia prac remontowo-budowlano-instalacyjnych jest przewidziany na koniec sierpnia tego roku.

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe