Już wkrótce  -16 sierpnia 2017r. rusza kolejny nabór wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

Wniosek należy złożyć do 15 września 2017r. a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2017r. w Urzędzie Gminy Jeżowe – pokój nr 3. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do otrzymania stypendium szkolnego nie może być większa niż kwota 514 złotych netto/osobę w rodzinie. Dochody obliczamy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli w sierpniu dochody z lipca, a we wrześniu dochody sierpniowe. Do rozliczenia stypendium przyznanego za okres wrzesień – grudzień 2017r. obowiązują rachunki wystawione w okresie 1 lipca do końca 2017r.