Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił ponowny przetarg na przebudowę dróg gminnych, zakres robót obejmuje:

  • przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jeżowe – droga  obok Wikarówki,
  • przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jeżowe- droga obok Banku,
  • przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jeżowe- droga Watrasowa,
  • przebudowę drogi gminnej w miejscowości Cholewiana Góra,
  • przebudowę drogi wewnętrznej oraz placu przy budynku OSP Jeżowe.

Drogi zostaną przebudowane do połowy listopada, inwestycja będzie sfinansowana ze środków własnych budżetu Gminy Jeżowe.

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy Jeżowe, 37 430 Jeżowe 136A, w pokoju nr 11 (Sekretariat), do dnia 20.09.2017 r.

Przebudowa dróg będzie polegała na położeniu nowej nawierzchni bitumicznej.


Szczegóły na stronie BIP