Urząd Gminy Jeżowe zwraca się z apelem do właścicieli nieruchomości o systematyczne podcinanie gałęzi drzew rosnących przy drogach publicznych oraz wewnętrznych, a zlokalizowanych na działkach prywatnych. Zwisające gałęzie drzew zasłaniają lampy oświetlenia ulicznego, stanowią duży problem podczas odśnieżania dróg gminnych w okresie zimowym, a także stanowią problem dla pojazdów odbierających odpady komunalne.

 Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja, kiedy gałęzie uniemożliwiają lub utrudniają przejazd pojazdom służb ratunkowych. Dla własnego bezpieczeństwa, zadbajmy o właściwe podcięcie gałęzi drzew na terenie swojej nieruchomości, aby zminimalizować utrudnienia z tym związane. Urząd Gminy Jeżowe zastrzega, że w skrajnych przypadkach gdzie gałęzie zwisające nad drogami stwarzają zagrożenie będą one usuwane bez zgody mieszkańców.