W dniu wczorajszym (3 stycznia) Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Jeżowe i Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

Nabór dotyczy 4 urzędniczych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Jeżowe:

  • stanowisko ds. windykacji i egzekucji podatków lokalnych
  • stanowisko ds. planowania przestrzennego gminy i budownictwa
  • stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i rolnictwa
  • stanowisko ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości

i jednego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej:

  • stanowisko dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem

Szczegóły, w tym wymagania, regulaminy naborów, druk kwestionariusza, terminy składania dokumentów w BIP Gminy Jeżowe