W dniu wczorajszym Wójt Gminy Jeżowe ponownie ogłosił przetarg nieograniczony pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary Nart w Gminie Jeżowe". Jest to drugi przetarg na to zadanie inwestycyjne. Poprzedni został unieważniony, gdyż wszystkie złożone oferty przekraczały kwotę jaką Gmina Jeżowe zaplanowała na sfinansowanie zamówienia.

To zadanie (jeśli przetarg będzie rozstrzygniety) będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości nie wyższej niż 2 mln złotych.

Zadanie jest  podzielone na 2 atapy:
- w I etapie planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do dwóch zlewni pompowni w Nowym Narcie - ten etap ma być zrealizowany do połowy tego roku.
- w II etapie planuje się budowę sieci kanalizacyjnej i przyłączy do czterech zlewni pompowni na terenie Nowego Nartu  - ten etap ma być zrealizowany do końca lipca 2019r.

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe