W dniu 27 września Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił II przetarg pn: "Dostawa  lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego  ze zbiornikiem wodnym minimum 1000 litrów dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie" Zakup samochodu będzie dofinansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którym dysponuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Poprzedni przetarg ogłoszony w dniu 14 września został unieważniony ze względu na przekroczenie o kwotę od 9 tys. do 10,5 tys. zł., przez dwóch oferentów kwoty 333 tys. złotych przeznaczonej przez Gminę Jeżowe na sfinansowanie tego zakupu. Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Stary Nart zaplanowano w takiej samej specyfikacji jak zakupiony kilka miesięcy temu samochód dla OSP Groble. Termin określony w przetargu przewiduje dostawę tego samochodu jeszcze w tym roku.

Prezentowana fotografia samochodu OSP Groble ma charakter wyłącznie poglądowy

Szczegóły II przetargu w BIP Gminy Jeżowe