W poniedziałek 15.10.2018r o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem odbędzie się ostatnia, 64 sesja Rady Gminy w Jeżowem w tej kadencji samorządu

 Porzadek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji
3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
5. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Jeżowe ( nr LXIV/350/18)
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r ( LXIV/351/18)
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamkniecie obrad.