W dniu 31.01.2019 (czwartek) o godz. 13.00, w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem, rozpocznie się VIII sesja Rady Gminy Jeżowe.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie przekazania projektu budowy chodnika w ramach zadania „ Projekt chodnika w ciągu drogi nr 861 Bojanów-Kopki km 8+890-13+360 w msc. Sójkowa i Jata”, Projekt chodnika w ciągu drogi nr 861 Bojanów- Kopki km 14+060-16+212 w msc. Jeżowe”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Groble
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego na okres 5 lat
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.