Przypominamy, że termin płatności za odpady komunalne oraz podatek za I ratę 2019r. (tj. styczeń, luty, marzec) upływa 15-go marca 2019r.

Jednocześnie w związku ze zmianami stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od miesiąca lutego 2019r. przypominamy, że wszyscy którzy mają ustawione stałe zlecenie przelewów bankowych z tytułu tych opłat powinni zmienić wysokość pobieranej comiesięcznej kwoty.