W dniu 9 kwietnia 2019r Wójt Gminy Jeżowe P. Marek Stępak ogłosił pisemny przetarg  na wynajem pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Zdrowia o łącznej powierzchni użytkowej 184,91 m2  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.


Lokal jest wyremontowany, wyposażony w niezbędną armaturę sanitarną, instalację wodnokanalizacyjną, elektryczną, wentylacyjną i parking przed budynkiem.

Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Jeżowe do dnia 10 maja 2019r do godz 11:00.

Szczegóły ogłoszenia o przetargu na stronie  BIP Gminy Jeżowe.

Do wynajęcia jest także lokal o powierzchni użytkowej 91,44 m2,  z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Wszelkich informacji na temat lokali można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 5, lub telefonicznie 15 8794304 wew 111.

OSR A