ARiMR ogłasza konkurs dla OSP na krótki film pt. "Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas wakacji". Zadaniem strażaków jest nagranie krótkiego filmu promocyjnego lub reklamowego w formie multimedialnej, trwającego od 60 do 120 sekund o tematyce promującej bezpieczną zabawę i pracę na wsi podczas wakacji. Konkurs ma dwa etapy: wojewódzki i ogólnopolski.
    Prace konkursowe do pierwszego etapu można przesyłać od 15 czerwca 2017 r. do 20 lipca 2017r. na adres właściwego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Regulamin konkursu i adresy oddziałów regionalnych ARiMR na stronie ARiMR

    Siostry od Aniołów organizują Festyn Anielski, który odbędzie się pod koniec wakacji.

W dniu 9 maja 2017 r. (tj. wtorek) o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy Jeżowe odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Jeżowe.

Przypominamy, że termin płatności za odpady komunalne oraz podatki - II rata 2017r. (tj. kwiecień, maj, czerwiec) upływa 15-go maja 2017r.

Dziś rozpoczyna się wojewódzki etap głosowania  w plebiscycie na jednostkę OSP roku województwa podkarpackiego organizowanego przez wydawnictwo Nowin. Głosowanie potrwa do dnia 10 maja 2017r do godz.20:59.