Jak należy postępować z odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej, np. opony do dużych maszyn rolniczych itd.? Nowy system gospodarowania odpadami dotyczy odpadów komunalnych, a odpady z rolnictwa takimi nie są. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina nie może organizować zbiórek wskazanych odpadów pochodzących z rolnictwa ani (tym bardziej) finansować ich z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi uiszczanymi na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.

Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon w dniach:

W dniu 20 września upłynął termin składania ofert w ponownie ogłoszonym przetargu na przebudowę pięciu dróg gminnych. W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Mielca na kwotę 688 tys. 544zł. Oferta ta o blisko 161 tys. zł. przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy na realizację tego zadania, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione.

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe

Na prośbę mieszkańca naszej gminy publikujemy ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, położona w Jeżowem oznaczona nr porządkowym 282, za kwotę 490 000 zł.

Firma Re-Mat Jan Kopacz z Jeżowego złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana wykonawcą budowy fundamentu dla sali sportowej przy PSP w Jeżowem Kameralnem. Fundament sali sportowej zostanie zbudowany za kwotę nieco ponad 214 tys. złotych w terminie do końca listopada.