PGE Dystrybucja S.A. Odzdział Rzeszów, Rejon Energetyczny Leżajsk zawiadamia o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej w dniu 15.09.2017.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale organizuje w dniu 1 października 2017 roku wycieczkę do Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na Giełdę Ogrodniczą.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił ponowny przetarg na przebudowę dróg gminnych, zakres robót obejmuje:

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 600 mb położonej w miejscowości Jeżowe Kowale.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak zaprasza do składania ofert na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy przedszkolu w Zalesiu.