Na czas remontu Ośrodka Zdrowia w Jeżowem PIK ma siedzibę w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem (na parterze).
Wszystkich mieszkańców naszej Gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązywaniu zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych, anonimowych konsultacji i porad psychologicznych, a także w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia.

MDDP -  Akademia Biznesu na podstawie umowy z WUP w Rzeszowie realizuje projekt „Praca bez barier – Akademia umiejętności językowych”, który jest skierowany do grupy 570 osób będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, deklarujących z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z języka angielskiego.

Firma Auto-Res Sp. z o. o. z Pogwizdowa złożyła ofertę na dostawę lekkiego samochodu operacyjnego dla OSP Jeżowe za kwotę  147 tys. 600zł.  Przetargowy wymóg  przewidzianej dostawy samochodu to połowa sierpnia i gwarancja nie krótsza niz 2 lata.  Decyzja wójta w sprawie wyboru bądź odrzucenia oferty zapadnie wkrótce. Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe.

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza: II publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na wynajem lokalu użytkowego stanowiących własność gminy Jeżowe położonego w Jeżowem Centrum na placu targowym.
Pawilon do wynajmu zaznaczony na dołączonej fotografii.

Szczegóły w BIP Gminy Jeżowe

Zostało nam jeszcze 7 miejsc na bardzo atrakcyjne kolonie letnie w Jastrzębiej Górze (nad morzem) dla dzieci rolników.  Wszelkie informacje i zapisy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowem (budynek Urzędu Gminy) w godz. 7.30 do 15.30  Nr telefonu - OPS Jeżowe 15 8794 900.