Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie Nr 94 z dnia 9 lipca 2020 r. wprowadzające, na terytorium całego kraju, drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od 10 lipca od godz. 00:01, do 13 lipca do godz. 23.59  . Zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni związanymi z organizacją wyborów prezydenckich 2020

 Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest 2., w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują m. in. takie zadania jak:

 • wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
 • monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
 • sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
 • poinformowanie personelu instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
 • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
 • wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

XXVII  nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 03.07.2020r o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z sesji nr XXV, XXVI, XXVII
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ( XXVIII/193/20)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ( XXVII/194/20)
 7. Zamkniecie obrad.

Uprzejmie informujemy, iż Pan Andrzej Wdowiak Specjalista ds. Lasów Niepaństwowych w dniu 23.06.2020 roku nie dyżuruje, dostępny wyłącznie w sprawach pilnych pod numerem telefonu 606 923 684.

W dniu 18.06.2020 w Urzędzie Gminy Jeżowe w sali nr 20 odbędą się szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r.