Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że dnia 12.10.2021r. od godz. 11:00 do godz 15:00, w miejscowości Jeżowe Okolisko nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody spowodowana pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej.

XLV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 18.10.2021 (poniedziałek)  o godz.13.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że dnia 30.09.2021r (czwartek) od godz. 9:00 do godz 13:00, w miejscowości Jeżowe Pikuły, Jeżowe Podgórze / od nr 430 do nr 329 /, nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami na sieci wodociągowej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że organ regulacyjny, którym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził nową taryfę na okres 3 lat dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeżowe.

XLIV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu. 23.09.2021 (czwartek) o godz.10.00, w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.