W dniu 17 lipca zakończył się I etap procedury konkursów na dyrektorów szkół podstawowych i zespołów szkół w gminie Jeżowe.

11-osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jeżowe i składająca się z 3 przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 3 przedstawicieli Gminy Jeżowe, 2 przedstawicieli Rad Pedagogicznych, 2 przedstawicieli Rad Rodziców i jednego przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej (gdy szkoła objęta jest działaniem związku zawodowego) po dwóch dniach pracy, wyłoniła kandydatów na stanowiska dyrektorów:
Stanisławę Ligas - na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jacie
Katarzynę Sudoł - na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum
Annę Piędel – na stanowisko dyrektora PSP w Groblach
Krystynę Jabłońską – na stanowiska dyrektora PSP w Jeżowem Podgórzu
Zygmunta Kowalskiego – na stanowisko dyrektora PSP w Starym Narcie
Na stanowisko dyrektora PSP Cholewiana Góra nie wpłynęła żadna oferta kandydata na dyrektora tej szkoły.

Nie były organizowane konkursy na stanowiska dyrektorów PSP Jeżowe - Kameralne i Samorządowej Szkoły Muzycznej w związku z tym, że kadencje tych dyrektorów trwają i zakończą się w 2020 roku.
II etapem konkursu będą decyzje o powołaniu wyłonionych kandydatów i powierzeniu im obowiązków dyrektorów szkół, które w formie Zarządzeń podejmie i wręczy Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak. Powołani dyrektorzy zaczną pełnić swoje obowiązki z początkiem nowego roku szkolnego 2018/2019