zestawienie znakow

W dniu 29 sierpnia 2017 roku odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jacie”. Zadanie współfinansowane jest z programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

loga

Jeżeli jesteś uczniem/ uczennicą szkoły objętej pomocą i jesteś zainteresowany/ zainteresowana udziałem w projekcie zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

Gmina Jeżowe/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem realizuje projekt: ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE JEŻOWE.
Jest okazja zdobyć za darmo:

W dniu 22 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Jeżowe odbyło się wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczycielowi Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Jeżowem, dla którego Gmina Jeżowe jest organem prowadzącym.

  Godzinę temu 49 maturzystów Zespołu Szkół w Jeżowem (w tym 39 z Liceum Ogólnokształcącego i 10 z Technikum Budownictwa) rozpoczęło pisanie najważniejszego egzaminu w życiu - Matury.
     Pierwszy dzień matur to pisemny egzamin z języka polskiego.(o 9.00 na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym)