Drodzy Uczniowie, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Pracownicy administracji szkolnej.

Stypendium w okresie styczeń-czerwiec 2019 r.

W związku z wydaniem decyzji zmieniającej dotyczącej okresu, wysokości oraz formy stypendium szkolnego od stycznia do czerwca 2019r. wszyscy wnioskodawcy, którzy otrzymują stypendium szkolne, proszeni są o zgłaszanie się w dniach od 30 maja – 6 czerwca 2019 r. do Urzędu Gminy Jeżowe, pok. 3 w godz. 7.30-15.30 celem odebrania decyzji.

Złożenie wniosku do Ministra Edukacji Narodowej, o środki na zakup książek do bibliotek szkolnych z rządowego programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego w latach 2016-2020, pozwoli Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum na zwiększenie liczby woluminów w bibliotece szkolnej.

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze.

Wzorem lat ubiegłych w dniu 12 kwietnia 2019 r w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowem, odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.