Zespół Szkół w Jeżowem -  wyśmienita jeżowska szkoła średnia dzisiaj organizuje Dzień Otwarty Szkoły i otwiera swoje podwoje dla przyszłych jej uczniów.