Przed Wami jeden z najważniejszych momentów edukacyjnych w życiu, egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty.

Zespół Szkół w Jeżowem Centrum od września 2018 roku cieszy się nową pracownią przyrodniczą z nowoczesnym zapleczem technicznym i różnorodnymi środkami dydaktycznymi, która została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach projektu „Edukacja ekologiczna. Konkurs – rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.”

Dokładnie 100 lat temu, w nocy z 21 na 22 listopada 1918 roku, po 146 latach zaboru austrackiego, Lwów z powrotem znalazł się w rękach polskich obroniony przez Lwowskie Orlęta. Historia Orląt Lwowskich do dziś jest aktualna. Niestety nie w cnotach Polaków, ale w ich wadach. Sto lat temu we Lwowie do obrony polskiej niepodległości stanęła tylko młodzież.

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do innych form wychowania przedszkolnego, a także do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Jeżowe.

Wieczornica Piosenki Patriotycznej w ZS w Jeżowem Centrum
W  dniu 7 listopada 2018 roku o godzinie 17 – tej rozpoczęła się uroczysta Wieczornica Piosenki Patriotycznej, na którą licznie przybyli Rodzice, uczniowie, zaproszeni Goście, w tym przedstawiciele Rady Powiatu Niżańskiego i Rady Gminy Jeżowe, a także pracownicy szkoły oraz grono pedagogiczne na czele z Panią Dyrektor Katarzyną Sudoł.