Prezentujemy najstarsze historyczne mapy miejscowości Jeżów (obecnie Jeżowe) Wszystkie mapy pochodzą ze zdigitalizowanych kilka lat temu archiwaliów byłego Cesarstwa Austro-Węgier. Oryginały są przechowywane w Budapeszcie. Mapy są doskonałym materiałem źródłowym wiedzy o tym, jak historycznie rozwijała się nasza miejscowość i gmina w okresie blisko 100 lat swojej historii (1772-1869)


Pierwsza mapa pochodzi z roku 1772 (czas pierwszego rozbioru Polski) - widok ogółny i przybliżony wycinek
Kolejna mapa pochodzi z roku 1806  - widok ogólny i przybliżony wycinek)
Trzecia mapa przedstawia wygląd i zabudowę Jeżowego w roku 1869.

jezow 1772b data

jezow 1772a data

jezow 1806 data

jezow1806a data

jezow 1869 data