Samorząd Województwa Podkarpackiego zaprasza  międzynarodowe targi żywności i produktów wysokiej jakości- EKOGALA. Targi odbędą się w dniach 8-9 grudnia w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym Jasionka.
Prowadzone w województwie podkarpackim od szeregu lat działania ukierunkowane na rozwój rolnictwa ekologicznego sprawiły, że rzeszowskie Targi należą do największych tego typu wydarzeń w Polsce i Europie Wschodniej. Podczas EKOGALI zapoznać się można z ofertą polskich i zagranicznych producentów żywności ekologicznej, a od kilku lat także z podkarpacką ofertą produktów tradycyjnych wpisanych listę prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych.

Targi EKOGALA są doskonałą okazją do nawiązania współpracy
i zawarcia  korzystnych kontraktów, promocji produktów ekologicznych i tradycyjnych oraz zachęcają producentów do podejmowania dalszych inicjatyw na rzecz rozwoju działalności, nie tylko na terenie Województwa Podkarpackiego, ale również całego kraju.

Informacje i oficjalny plakat Targów