Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras po raz kolejny otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie zimowego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

 Gmina Jeżowe otrzymała 15 miejsc  dla dzieci, które nie ukończyły 16 lat /urodzonych po 1 marca 2002 roku/, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wypoczynek będzie miał miejsce nieopodal Zakopanego, w miejscowości Biały Dunajec, woj. małopolskie w terminie: 02.02. – 11.02.2018.

Cały koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 950 zł, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750 zł. W przypadku spełnienia wyżej wymienionych warunków, rodzice będą musieli pokryć koszt wypoczynku w wysokości zaledwie 200 zł. od jednego dziecka.

Dzieci zainteresowane wyjazdem należy zgłaszać w terminie do 15.01.2018 r. (poniedziałek) do godz 11:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowem osobiście pokój nr 18 lub telefonicznie pod numerem 15 87 94 900.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o szybki kontakt, brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Ulotka informacyjna o zimowisku

Dokumenty do samodzielnego wydruku i wypełnienia: (w razie potrzeby pracownicy OPS pomogą wypełnić dokumenty)

1. Karta kwalifikacyjna KRUS - ZIMA 2018

2. Przetwarzanie danych rodziców KRUS