Wójt Gminy Jeżowe  informuje, że w czwartek 13 czerwca 2019 roku od godziny 20:00 na terenie Gminy rozpocznie się akcja odkomarzania, która potrwa do 17 czerwca 2019 roku.

U W A G A !

W czasie wykonywania zabiegów przeciwko komarom należy ograniczyć przebywanie w tych miejscach oraz zachować szczególną ostrożność.

Uprzejmie prosimy mieszkańców o zamknięcie okien na czas odkomarzania, a pszczelarzy o zabezpieczenie hodowli pszczół.

Ze względu na możliwości wnikania substancji użytych podczas odkomarzania w okresie 24h od zabiegu nie należy spożywać warzyw i owoców pochodzących  z terenów objętych odkomarzaniem, a przed spożyciem zaleca się ich  dokładne umycie.

Dla zwiększenia skuteczności walki z komarami, potrzebne jest włączenie się do akcji wszystkich mieszkańców poprzez odkomarzanie posesji specjalnymi preparatami, ale także usuwanie źródeł stojącej wody wokół domu i w ogrodzie (m. in. należy pozbyć się wszelkich pojemników, w których może gromadzić się woda, np. beczek, wiader, puszek, butelek, słoików, zabawek a te, które są przydatne, wystarczy odwrócić do góry dnem).  

Warunkiem przeprowadzenia zabiegu jest bezdeszczowa i bezwietrzna pogoda. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, opryski zostaną przełożone na najbliższy możliwy termin.

Poniżej załączamy harmonogram przeprowadzenia zabiegów:

Harmonogram