W dniu  30 czerwca  2019 r na stadionie KS Sokół w Kamieniu odbyły się już po raz 24-ty międzygminne zawody sportowo-pożarnicze gminy Jeżowe i Kamień.

W zawodach startowało w sumie 16 drużyn w tym  z gminy Jeżowe 1 drużyna kobieca i 8 drużyn męskich , a z gminy Kamień odpowiednio 1 i 6 drużyn.

Dodatkową atrakcją był start bezpośredni w ćwiczeniu bojowym najlepszych drużyn z gmin Jeżowe i Kamień o superpuchar Wójta Gminy Kamień.

Zawody stały na wysokim poziomie wszystkie drużyny ukończyły zawody i wykazały się dużym zaangażowaniem i wolą walki końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

W grupie A /mężczyźni/ zwyciężyła OSP Jeżowe , a w  grupie C/kobiety/ OSP Jeżowe,  Superpuchar zdobyła drużyna męska OSP Jeżowe i drużyna kobieca OSP Jeżowe (wyniki w załączonej tabeli).

Zwycięskie drużyny od I do III miejsca otrzymały pucharu dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka, a dla gminy Kamień przez Wójta Gminy Kamień Ryszarda Bugla.

Zawody zorganizowały ; OSP Kamień, Oddział Zarządu Gminnego ZOSP RP w Kamieniu, Komenda Powiatowa PSP w Nisku i Rzeszowie oraz samorząd gminy Kamień.

Zawody uświetnili swoją obecnością  Starosta Niżański Robert Bednarz, Prezes O. Zarządu Powiatowego ZOSP RP Dh. Gabriel Waliłko, Wójtowie gminy Jeżowe  Marek Stępak i gminy Kamień Ryszard Bugiel, oraz radni i sołtysi obydwu gminy  a także licznie zgromadzona publiczność.

wyn Jez

wyniki