W dniu 21 czerwca w Jeżowem, odbyła się uroczystość dekoracji Pana Wojciecha Kopacza „Srebrnym Medalem za zasługi dla obronności kraju”.

Medal ten jest przyznawany rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

W imieniu Prezydenta RP, w obecności rodziny medal wręczył Komendant WKU w Nisku  ppkł. Leszek Stępień.

W uroczystości wzięła udział także delegacja Urzędu Gminy Jeżowe z Wójtem Markiem Stępakiem na czele.

f001

 

f002

 

f003

 

f004

 

f005