Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło II turę bitwy o wozy! Rozdanych zostanie aż 49 pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

 

„Bitwa o wozy” jest akcją profrekwencyjną, która ma na celu propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski.

Gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają dotację na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Tym razem środki na zakup wozów strażackich trafią aż do 49 gmin z najwyższą frekwencją w każdym z 49 byłych województw (według stanu granic województw, który obowiązywał 31.12.1998 r.), z wyłączeniem 16 gmin, które otrzymały już dofinansowanie po pierwszej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Do frekwencji nie będą wliczane głosy oddane przy użyciu zaświadczeń, czyli od osób, które na co dzień nie mieszkają danej gminie.

 

Szanowni Mieszkańcy !

Bardzo niewiele nam brakuje by jeden z tych wozów trafił właśnie do naszej gminy. W I turze osiągnęliśmy bardzo dobry wynik frekwencyjny. Zachęcamy do równie licznego głosowania w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej !

 

12 lipca 2020 r. idź na wybory !

Spełnij swój obywatelski obowiązek.

 

Bitwa o wozy 1