Na terenie naszej Gminy w miejscowości Stary Nart błąka się pies, posiada dwie obroże.

Poniżej zamieszczamy fotografie psa.
Właściciela psa prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jeżowe tel. 15 879 43 04 wew. 125.

 

p1