Na terenie naszej Gminy w miejscowości Jeżowe Podgórze błąka się pies.


Właściciela psa prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jeżowe tel. 15 879 43 04 wew. 125. Poniżej zamieszczamy fotografię psa.

 

pj2