Zakończyła się budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem w Starym Narcie. Boisko ma charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej. Będzie można na nim grać w siatkówkę, piłkę nożną, koszykówkę, czy tenisa ziemnego. Jest to inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców.


Wybudowane boisko jest jednym z elementów zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem Kameralnem i 2 boisk wielofunkcyjnych przy Zespołach Szkół w Cholewianej Górze i Starym Narcie. Cała inwestycja podzielona została na trzy etapy. W pierwszym wybudowano boisko wielofunkcyjne przy szkole w Cholewianej Górze również o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem i oświetleniem.  Zostało oddane do użytkowania pod koniec 2019 r. Wykonawcą robót, zarówno w Cholewianej Górze, jak i Starym Narcie. był Zakład Remontowo- Budowlany Józef Bajek.


Ostatnim etapem jest budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem Kameralnem. Termin wykonania robót upływa 15.10.2020 r.  


Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Sportowa Polska. Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- edycja 2018”. Celem programu jest  poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej. Całkowita kwota udzielonego dofinansowania wynosi 2 292 500,00 zł.

 

snart 20 001

snart 20 002

snart 20 007