14 września 2020  r. w Urzędzie Gminy Jeżowe odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W tym roku po pozytywnym zdaniu egzaminu, mianowanie otrzymało dwóch nauczycieli.

Ślubowanie przed Wójtem Gminy Jeżowe Markiem Stępakiem osobiście złożyły:

  • Justyna Ziober- nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze, 
  • Patrycja Olejarz- nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie.

Wójt pogratulował awansu nowo mianowanym nauczycielom, życząc wielu sukcesów zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu osobistym.

W uroczystości uczestniczyli również Zastępca Wójta Gminy Jeżowe Michał Wasyliszyn oraz pracownik referatu oświaty Pani Marta Koc.