Wojewódzkie Biuro Spisowe w Rzeszowie pragnie przypomnieć, że zgodnie art. 8a ust. 2. ustawy o powszechnym spisie rolnym użytkownik gospodarstwa rolnego,

który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej (numer  22 2799999 - od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00), nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

Dodatkowo WBS w Rzeszowie uruchomił dodatkową linię telefoniczną z możliwością dokonania samospisu dla rolników.

Dla rolników z powiatu niżańskiego:   158229918

Spiszmy się jak na rolników przystało !