Dnia 30 kwietnia br. Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak przy kontrasygnacie Skarbnika – Wiesława Łacha oraz Krzysztof Koc reprezentujący firmę ZRB KOREM Kazimierz Koc Sp. j. zawarli umowę na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywdy, Jeżowe – Gmina Jeżowe”.

Wartość inwestycji, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi 3 837 600,00 zł. Prace mają zostać zakończone do 31.10.2022 r.

Projekt jest możliwy dzięki pozyskanemu przez Gminę Jeżowe wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 mln zł.

 

um 21 5 004

um 21 5 003

 

um 21 5 002