Wójt Gminy Jeżowe informuje, że możliwy jest odbiór decyzji zmieniającej stypendium szkolne.

Stypendium szkolne – rozliczenie decyzji zmieniającej

Kierując się troską o mieszkańców z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa czasowo zmienione zostają zasady wypłacania stypendium szkolnego.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa, w placówce Zespołu Obsługi Szkół zorganizowane zostanie specjalne miejsce do składania faktur za stypendia szkolne, tak aby zminimalizować ryzyko ewentualnego przenoszenia choroby między poszczególnymi osobami. Faktury proszę dostarczyć od 04 maja 2021r. do 20 czerwca 2021r. w Zespole Obsługi Szkół w Jeżowem.

W związku z powyższym proszę o skompletowanie faktur wystawionych od stycznia do czerwca 2021r. Nie będą refundowane wydatki o charakterze nieedukacyjnym. Faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Ważne aby na wystawionej fakturze np. spodnie, obuwie, artykuł w nazwie miał adnotacje „sportowe” ( w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja i podpis odbiorcy faktury). Suma faktur powinna być wystawiona w pełnej kwocie przyznanego stypendium (kwota przyznanego stypendium w decyzji
z Urzędu Gminy Jeżowe).

Proszę o spięcie faktur w koszulkę, podpisanie z imienia i nazwiska, wpisanie swojego aktualnego numeru telefonicznego i aktualnego numeru konta.

PRZYKŁADOWE WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1. Podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne;

2. Tornister/plecak szkolny;

3. Ubiór sportowy:

4. Zakup artykułów szkolnych (np. zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry,   kredki,  farby, klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, linijka, cyrkiel, kalkulator, itp.);

5. Zakup stroju ochronnego na praktyki;

6. Zakup przyborów do nauki zawodu lub odbycia praktyk niezbędnych w procesie edukacji;

7. Zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. sportowe, muzyczne, językowe, kółka tematyczne) – wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć;

8. Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym;

9. Zakup określonego sprzętu muzycznego (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia);

10. Refundacja biletów miesięcznych

11. Zakup tabletu, komputera (stacjonarny, laptop, notebook), pendrive, programów edukacyjnych, oprogramowania, części do komputera (np. monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, myszka, klawiatura, listwa, również papier do drukarki, tusz/toner, inne niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu komputerowego), naprawa i montaż sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych;

12. Zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko,;

13. Zwrot kosztów za korzystanie z domowego Internetu

14. Inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia– uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne.