Złożony przez Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Podniesienie jakości kształcenia SSM I st. w Jeżowem” został pozytywnie rozpatrzony.

Dzięki temu placówka zyska kolejny nowy instrument muzyczny.

Realizacja tego przedsięwzięcia znacznie wpłynie na poszerzenie oferty edukacyjnej, co w efekcie przyczyni się do podniesienia poziomu i jakości nauczania młodych adeptów sztuki. Posłuży nauce gry i pomoże w realizacji szeroko pojętych działań edukacyjnych, artystycznych i kulturalnych.

Jest to kolejne dofinansowanie, które udało się pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2019 r. w ramach Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego zakupiono  marimbę i fortepian za łączną kwotę 150 000,00 zł, z czego 115 000,00 zł to dofinansowanie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.