Wójt Gminy Jeżowe informuje, że w dniu 20 maja 2021 r. zostanie przeprowadzony na terenie gminy Jeżowe trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza.

Trening będzie elementem ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE – SAREX 21” organizowanego przez podmioty szczebla centralnego: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz z ramienia Szefa Obrony Cywilnej Kraju – Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP).

W ramach treningu w dniu 20 maja 2021 r. między godz. 8:00 a 11:00 na terenie gminy Jeżowe zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych:
1. Sygnał alarmowy – dźwięk modulowany 3 min. – ogłoszenie alarmu
2. Sygnał alarmowy – dźwięk ciągły 3 min. – odwołanie alarmu.