Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach następującego zakresu tematycznego:  

 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne - podejmowanie działalności gospodarczej - limit środków 434 447,48 zł (8 dotacji).

W związku z planowanym naborem wniosków Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do udziału w spotkaniach informacyjnych. Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru, za udział wnioskodawcy w spotkaniu informacyjnym przyznawane są punkty na etapie oceny i wyboru wniosków przez Radę LGD.

W trakcie spotkań informacyjnych odbędą się także konsultacje społeczne w związku z planowanym zwiększeniem środków finansowych dla działania LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Lp.

Miejscowość

Miejsce spotkania

Termin spotkania

Godzina spotkania

1.

Jarocin

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie

25.05.2021 r.

11:30

2.

Nisko

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” – sala konferencyjna

25.05.2021 r.

13:30

3.

Krzeszów

Urząd Gminy w Krzeszowie – sala narad

26.05.2021 r.

10:00

4.

Harasiuki

Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach

26.05.2021 r.

12:00

5.

Rudnik nad Sanem

Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem – sala posiedzeń

27.05.2021 r.

11:00

6.

Jeżowe

Urząd Gminy w Jeżowem – sala narad

27.05.2021 r.

13:00

7.

Ulanów

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie – sala narad

01.06.2021 r.

12:00