Zawiadamiam, że zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1463), Starostwo Powiatowe w Nisku przystąpiło do sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasów dla lasów należących do osób fizycznych położonych w obrębach ewidencyjnych: Cholewiana Góra, Groble, Jata, Krzywdy, Nowy Nart, Stary Nart, Sojkówka, Zalesie.

Na zlecenie Powiatu Niżańskiego opracowaniem uproszczonego planu urządzenia lasu zajmuje się Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym, Oddział w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Wysockiego 46A,

W związku z powyższym na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1463), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni tj. od 12 lipca 2021 r. do dnia 12 września 2021 r., projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (dla działek leśnych) stanowiących własność osób fizycznych położonych w obrębach ewidencyjnych:Cholewiana Góra, Groble, Jata, Krzywdy, Nowy Nart, Stary Nart, Sojkówka, Zalesie.

Projekt będzie wyłożony, w siedzibie Urzędu Gminy Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe, pokój 9, w godzinach pracy tut. Urzędu (tj. od 7:30 do 15.30).

Na podstawie art. 21 ust 5 ustawy o lasach terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowaniu właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Starosta wyda decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków.

 Zaznacza się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego, zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1463).