Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki pozytywnie rozpatrzył wnioski złożone na dofinansowanie zadań w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podjął decyzję o złożeniu 2 wniosków w ramach obszaru:

1. D (likwidacja barier transportowych) na zakup autobusu na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe. Przyznana kwota dofinansowania to 270 000,00 zł,

2. B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) na budowę windy osobowej elektrycznej przy budynku Urzędu Gminy w Jeżowem. Przyznana kwota dofinansowania to 150 000,00 zł