„Uchwała antysmogowa” obowiązująca na terenie województwa podkarpackiego od 1 czerwca 2018 roku została przyjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 23 kwietnia 2018 r. (Nr LII/869/18) wprowadza okresy przejściowe na wymianę starych, wysokoemisyjnych kotłów c.o.

Dlatego:

 • Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3, to do 1 stycznia 2022 roku musisz go wymienić. Stary kocioł możesz zastąpić: ogrzewaniem gazowym, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu.

 • Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 to musisz go wymienić do 1 stycznia 2028 roku,

 • Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 5 to możesz go używać bezterminowo.

 • W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinny być zapisane w dokumentacji technicznej lub instrukcji kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry.

Ponadto od 1 czerwca 2018 roku we wszystkich instalacjach wskazanych w uchwale zakazuje się stosowania:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

  • paliw o uziarnieniu poniżej 5mm i zawartości popiołu powyżej 12%,

  • biomasy stałej, której wilgotność wstanie roboczym przekracza 20%.

Za niestosowanie się do przepisów uchwały antysmogowej grozi mandat do 500 zł lub kara grzywny do
5 000 zł (Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeńw związku z art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do odwiedzania na stronie internetowej Gminy Jeżowe zakładki „ochrona powietrza” https://www.jezowe.pl/index.php/ochrona-powietrza, która zawiera materiały edukacyjne i informacje związane z ochroną powietrza oraz skorzystania z programu „Czyste powietrze” w ramach którego oferowane są dotacje i pożyczki do wymiany kotłów i pieców, montażu odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Dodatkowo przekazujemy link do dodatkowych materiałów edukacyjnych utworzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego: https://bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/5557-materialy-edukacyjne

OD 1 CZERWCA 2018 ROKU WE WSZYSTKICH INSTALACJACH WSKAZANYCH